Tự động hóa giải pháp hệ thống

02/05/2019

Hệ thống kiểm soát vào ra

Hệ thống quản lý ra vào trong công trình, quản lý các cửa ra vào cũng như các thang máy.
02/05/2019

Hệ thống âm thanh công cộng (PA)

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng, nhằm chuyền đạt các thông tin, tin nhắn và thông điệp
02/05/2019

Hệ thống tổng đài điện thoại

Kết nối thông tin liên lạc ra bên ngoài hay trong nội bộ
02/05/2019

Hệ thống camera quan sát

Dùng trong ứng dụng quan sát hay giám sát an ninh.