Hệ thống báo trộm tự động

Phát hiện và báo động khi có sự cố đột nhập nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực của bạn.