Hệ thống điều khiển phòng khách sạn

Tự động hóa và làm cho việc điều khiển các thiết bị điện trong phòng khách sạn trở nên tiện nghi hơn.