Hệ thống kiểm soát vào ra

Hệ thống quản lý ra vào trong công trình, quản lý các cửa ra vào cũng như các thang máy.