Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV)

Công ty Foxconn ( Tập đoàn KHKT Hồng Hải)

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Công Ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ ô tô Hải Dương

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Nhà xuất bản Kim Đồng

Bamboo Airways

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

PDG VPBank Bến Thủy

Trường đại học Ngoại thương (FTU)

Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh VinFast