Phần mềm quản lý công nợ

Giới thiệu phần mềm Quản lý Công Nợ

Hiện nay, công nghệ thông tin đã và đang trở thành một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế tri thức, đó là phương tiện trợ giúp đắc lực trong công tác quản lý nói chung và quản trị doanh nghiệp nói riêng. Việc lưu trữ và khai thác thông tin hiệu quả giúp cho các doanh nghiệp hoạch định các chiến lược kinh doanh cho mình một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại, dịch vụ, nhu cầu áp dụng phần mềm quản lý tại các siêu thị, cửa hàng hay các trung tâm thương mại là điều tất yếu.

Phần mềm quản lý bán hàng CNTT-SALE là phần mềm quản trị phân phối kinh doanh được thiết kế và xây dựng dựa trên nhu cầu quản lý của các công ty có hệ thống kênh phân phối và mạng lưới đại lý bán hàng rộng lớn, số lượng giao dịch nhiều, doanh thu hàng năm cao, nhu cầu quản lý số liệu tập trung đồng nhất, khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu từ các nguồn như tồn kho, doanh số bán hàng, công nợ phải thu/phải trả,… một cách nhanh chóng tức thời và chính xác.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của CNTT Việt Nam đã nghiên cứu và xây dựng Phần mềm quản lý bán hàng để hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các công việc trên.

Phần mềm quản lý bán hàng CNTT-SALE sẽ giúp bạn quản lý công việc bán hàng một cách hiện đại và chuyên nghiệp.

Dữ liệu đang được cập nhật !