Phiên bản cập nhật lớn của Windows 10 sắp tới sẽ bao gồm Windows ML, một nền tảng AI mới cho các nhà phát triển

Microsoft đã công bố Windows ML, một nền tảng AI mới cho các nhà phát triển vào hôm nay. Nó sẽ xuất hiện trong bản cập nhật lớn cho Windows 10 vào mùa xuân. Nền tảng mới…

Microsoft đã công bố Windows ML, một nền tảng AI mới cho các nhà phát triển vào hôm nay. Nó sẽ xuất hiện trong bản cập nhật lớn cho Windows 10 vào mùa xuân. Nền tảng mới…

Microsoft đã công bố Windows ML, một nền tảng AI mới cho các nhà phát triển vào hôm nay. Nó sẽ xuất hiện trong bản cập nhật lớn cho Windows 10 vào mùa xuân. Nền tảng mới…