Giải pháp tự động hóa cho cầu trục – cẩu trục

Cung cấp, lắp đặt và lập trình hiệu chỉnh hệ thống điện động lực, điều khiển cho cầu trục, cẩu trục nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành các thiết bị nâng công nghiệp.