Hệ thống âm thanh công cộng (PA)

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng, nhằm chuyền đạt các thông tin, tin nhắn và thông điệp