Hệ thống âm thanh hội thảo

Hệ thống âm thanh dùng trong hội thảo, có thể kết hợp phiên dịch trong các phòng hội nghị.