Hệ thống camera quan sát

Dùng trong ứng dụng quan sát hay giám sát an ninh.