Hệ thống giám sát năng lượng

Nhằm giám sát hiệu quả, chất lượng điện năng và tối ưu hóa việc tiêu thụ nguồn năng lượng cho các công trình dân dụng và công nghiệp.