Hệ thống hội nghị truyền hình

Hệ thống chuyền tải giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng, đưa tín hiệu âm thanh và hình ảnh của các phòng họp đến với nhau như đang ngồi cùng một phòng họp.