Hệ thống Intercom

Là hệ thống liên lạc nội bộ, ứng dụng trong các chung cư cao tầng,kết hợp quản lý thang máy và bãi giữ xe.