Hệ thống IPTV

Hệ thống truyền hình qua internet – xu hướng mới trong công nghệ. Chỉ cần 1 STB, ta có thể xem hàng trăm kênh truyền hình với chuẩn HD khác nhau.